Zonnepanelen
Mobility

EnergyVision stelt ambities voor aan pers en Premier De Croo, Marc Coucke (Alychlo) tekent in op kapitaalverhoging

BRUSSEL, 10/01/2022 – Nieuw jaar, grootse plannen. EnergyVision kondigde vandaag, in aanwezigheid van Eerste Minister Alexander De Croo, zijn plannen aan voor een brede uitrol van hernieuwbare energie en laadpleinen voor elektrische wagens in de drie Gewesten van België. In dat kader trok het, voor het eerst in acht jaar, een externe investeerder aan. Alychlo van Marc Coucke tekende in op een kapitaalverhoging. “Het is extra brandstof ‐ of juister: extra energie ‐ voor onze ambities,” aldus CEO Maarten Michielssens.

Premier Alexander De Croo kwam vandaag op bedrijfsbezoek bij EnergyVision in Brussel. Hij had er een werkvergadering met het directiecomité en maakte kennis met de installatieploegen van Brusol, die bestaan uit onder andere meer dan twintig door EnergyVision opgeleide vluchtelingen.

EnergyVision is opgericht in 2014 en groeide sindsdien uit van een startup met 6.200 EUR eigen
vermogen en 4 medewerkers, tot een groep die in 2021 meer dan 100 miljoen EUR geconsolideerde omzet realiseerde [BE GAAP cijfers], ruim 140 medewerkers telt (90 in België, 30 in Marokko, >20 in China) en acht jaar op rij winstgevend is. De oprichters behielden al die tijd 100% van het kapitaal.

Nu de energiediscussie volop gevoerd wordt, is het duidelijk dat België in alle scenario’s nood heeft aan maximale eigen groene stroom en minimale CO2‐uitstoot. In die context maakte EnergyVision vandaag bekend dat het in 2022 voor meer dan 150 miljoen EUR zal investeren in energieprojecten en laadpleinen, op basis van de huidige kapitaalstructuur. Dat is onderdeel van een totaalplan 2030 waarbinnen EnergyVision dit decennium in zijn drie kernmarkten naast laadpleinen ook een volume aan zonnepanelen zal bouwen en onderhouden dat gelijk is aan het totaalvermogen van de kerncentrales van Doel, zonder enige subsidie of overheidssteun.

Tot 75% goedkoper

“Onze focus ligt op lokale energie‐ en mobiliteitsprojecten,” zegt Maarten Michielssens, CEO en oprichter. “We plaatsen laadpalen en zonnepanelen bij bedrijven die niet hoeven te investeren of bij gezinnen die niet zelf kunnen investeren. Wij dragen de investering, en we verkopen de stroom aan een vaste, lage prijs. Dat gaat van bijna niks tot maximaal 0,12 EUR/kWh: dat is tot 75% goedkoper dan wat bedrijven en gezinnen vandaag op hun elektriciteitsfactuur betalen. Zo kunnen we iedereen meenemen in de energietransitie met volledige ontzorging, en dat zonder één euro investering door de klant of één euro subsidie van de overheid. Groene, lokale energie dient echt niet duur of gesubsidieerd te zijn.”

In 2021 startte EnergyVision (ook onder zijn merknaam Brusol in het Brussels Gewest) met de uitrol van laadpleinen. Ook daar is het concept dat bedrijven en gezinnen niet betalen voor een laadpaal, enkel voor het gebruik. Alle laadpleinen draaien 100% op groene energie. Volgende maand richt EnergyVision een dochterbedrijf op met een kapitaal van 10 miljoen EUR om de laadpleinen uit te rollen. “In 2022 zullen we die laadpleinen breed uitrollen, in de drie gewesten,” aldus Michielssens. “Zo maken we ons land mee klaar voor de elektrische wagens die de komende jaren de baan op komen. En dat doen we in een 100% Belgisch verhaal. We mikken op snelle groei vooraleer buitenlandse bedrijven onze markt overspoelen.”

Finaal zullen al deze projecten met mekaar verbonden worden, in een gedecentraliseerd energienet op basis van een combinatie van zonnepanelen, laadpalen en slimme data. Daardoor kan een klant die teveel energie produceert, deze doorverkopen aan een andere klant die energie nodig heeft. Of kan het te veel aan groene energie rechtstreeks aan gebruikers van laadpalen aangeboden worden met extra korting, in plaats van geïnjecteerd te worden in het net. Er ontstaat zo een slim net waarbinnen groene energie door duizenden gebruikers gedeeld en geoptimaliseerd wordt. Het ontlast het elektriciteitsnet en zorgt voor goedkopere energiefacturen voor alle gebruikers.

Nieuwe aandeelhouder

Om die investeringen mogelijk te maken, stelde EnergyVision eind 2021 voor het eerst sinds de oprichting zijn kapitaal open. Het was daarbij een cruciale voorwaarde dat er Belgische verankering en een lange termijn partnership zou zijn. Via Alychlo tekende Marc Coucke in op een kapitaalverhoging voor 10% van nieuw uitgegeven aandelen. Via deze kapitaalverhoging en een fusie van de zusterbedrijven, neemt het eigen vermogen van EnergyVision per 1 januari 2022 toe met 39,5 miljoen EUR. De kapitaalverhoging nu is het startschot voor bijkomende investeringen en tewerkstelling in de loop van 2022.

“Ik ben bijzonder gecharmeerd door het verhaal van EnergyVision. Ze groeien snel, ze focussen enorm op maatschappelijke meerwaarde, ze hebben een stevig businessmodel, het team heeft een grote drive, waardoor ze zelfs in 2021 groeiden ondanks een daling in hun sector van meer dan 60% in Vlaanderen en meer dan 80% in Brussel,” aldus Marc Coucke. “Vanuit Alychlo gaan we dit verhaal mee ondersteunen en vorm geven. Mijn belofte was en is dat Alychlo blijft investeren in onze lokale industrie. Onze kernactiviteiten bestaan uit drie grote pijlers: Pharma – Leisure – Duurzame technologieën/bedrijven. Deze laatste willen we verder ontwikkelen: na Greenyard, Ekopak en Ebusco, investeren we nu ook in EnergyVision. Dit is een strategische keuze om bedrijven die ‘ESG’ ademen te ondersteunen. We gaan EnergyVision ook begeleiden en ondersteunen om de kapitaalstructuur in volgende fases in belangrijke mate te blijven versterken. Op die manier kan EnergyVision een substantiële bijdrage leveren in de creatie van welvaart, duurzaamheid en betaalbare, onafhankelijke energie in ons land.”

De Croo: “Naar 100% hernieuwbare energie”

Eerste Minister Alexander De Croo, die aanwezig was op de persconferentie, verwelkomt de groeiplannen en ambities van EnergyVision. “De ommezwaai naar meer hernieuwbare energie is één van de grote opdrachten van de komende jaren. Met de federale regering hebben we nog maar pas de ambitie bevestigd om tegen 2050 in ons land naar 100% hernieuwbare energie te gaan. Het is goed te zien dat Belgische ondernemers mee op de kar springen en dat ze dat bovendien doen op een manier dat iedereen ervan kan genieten.”