Zonnepanelen

Brusol installeert gratis zonnepanelen bij zo’n 150 coöperatieve huurdersgezinnen van Comensia

BRUSSEL, 30/10/2023 - Sociale huisvestingsmaatschappij Comensia en energiebedrijf Brusol slaan de handen in elkaar om duurzame energie voor zo’n 150 sociale huurdersgezinnen in Evere toegankelijk te maken. Dat doen ze door gratis zonnepanelen te installeren. Ook de groene stroom die de gezinnen verbruiken, krijgen ze helemaal gratis. De installatie startte begin oktober en het project werd vandaag ingehuldigd door Brussels minister van Klimaattransitie en Energie Maron en Brussels staatssecretatis voor Huisvesting en Gelijke Kansen Ben Hamou.

Gratis zonnepanelen en gratis groene stroom voor zo’n 150 Everse sociale huurdersgezinnen

Na een positief proefproject met zonnepanelen op 12 sociale woningen in 2022, hebben nu 150 extra Everse gezinnen gratis zonnepanelen en gratis groene stroom van Brusol gekregen. Huurderscoöperatieve Comensia wil haar inwoners zo de kans geven om deel te nemen aan de duurzame energietransitie en geld te besparen op hun energierekening. Cédric Mahieu, Algemeen Directeur van Comensia, legt uit: "Dankzij ons plan voor duurzame ontwikkeling kan Comensia een rol spelen in de ecologische transitie en tegelijkertijd zorgen voor meer sociale rechtvaardigheid. Brusol kwam tijdens onze zoektocht naar een installatie- en uitbatingspartner met het beste aanbod.”

Christian Bansenga, de syndicus van Comensia en lid van het collectief "L'Uni-Vert", is blij met het positieve resultaat van het project: "Dit project maakt deel uit van een breder initiatief voor duurzame ontwikkeling in de wijk, aangezien we ook verschillende gemeenschapsprojecten hebben ontwikkeld, zoals een moestuin, een kippenhok, een bijenstal, enz.”

Jean-Louis Pirottin, president van Comensia, voegt hieraan toe: “Comensia beschikt al over tien lokale elektriciteitsproductielocaties, waaronder daken uitgerust met zonnepanelen en warmtekrachtkoppelingsketelruimtes. Dit levert 330.000 kWh elektriciteit per jaar op voor de coöperatieve huurders. Met de toevoeging van de 150 huizen in de wijk Destrier zal de jaarlijkse productie toenemen tot 1.300.000 kWh/jaar, waarmee ongeveer 10% van de behoeften van de 3.500 woningen in Comensia wordt gedekt.”

Na 50.000 sociale woningen in Vlaanderen nu ook in Brussel

Brusol, onderdeel van EnergyVision, heeft al ervaring met gratis zonnepanelen te plaatsen voor sociale huisvestingsmaatschappijen. In 2022 mocht het bedrijf starten met de bouw van zonne-installaties voor 50.000 sociale woningen in Vlaanderen in het kader van het ASTER-project. CEO Maarten Michielssens benadrukt het belang van efficiëntie hierbij: “Bij ASTER hebben we geleerd hoe we zo’n grootschalig project efficiënt kunnen aanpakken. Voornamelijk op logistiek vlak kunnen we veel middelen besparen, omdat we meerdere huizen naast elkaar tegelijk kunnen bebouwen en we zo bijvoorbeeld maar één hoogtewerker per keer nodig hebben. Hierdoor kunnen we onze zonnepanelen volledig gratis aanbieden aan onze klanten.” 

Een gepast ondersteuningsniveau

Door een toekenningspercentage van groenestroomcertificaten te handhaven dat overeenstemt met de huidige parameters en door het evenwicht op de markt van groenestroomcertificaten te verzekeren, heeft de Brusselse minister van Energie Alain Maron de weg geëffend voor deze belangrijke sociale projecten. De resultaten van deze veranderingen zijn onmiddellijk zichtbaar dankzij dit project, waardoor niet minder dan 150 gezinnen kunnen genieten van gratis lokale stroom en zo kunnen deelnemen aan de energietransitie.

Alain Maron, Brussels minister van Klimaattransitie en Energie, is stellig: "Sociale huurders laten profiteren van gratis groene energie maakt de energietransitie eerlijker en inclusiever. Het is goed voor de portemonnee van de bewoners en het is ook goed voor de planeet, omdat het onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen vermindert. Ons doel van koolstofneutraliteit kan alleen worden bereikt door alle mogelijke hefbomen en drijvende krachten te gebruiken. Ik feliciteer Brusol en Comensia met dit prachtige project. Wat een uitdaging om het in recordtijd van de grond te krijgen! Ik hoop dat ze deze prachtige samenwerking kunnen herhalen.”

Brussels staatssecretaris van Huisvesting en Gelijke Kansen Nawal Ben Hamou voegt hieraan toe: “Dit innovatieve project toont aan dat sociale, economische en ecologische kwesties verre van onverenigbaar zijn. Het geeft sociale huurders toegang tot hernieuwbare energie waardoor ze kunnen deelnemen aan de ecologische transitie, terwijl hun maandelijkse energiekosten worden verlaagd. Het bestrijden van energiearmoede en de afhankelijkheid van schommelende energieprijzen is een fundamentele kwestie voor een sociaal-ecologische transitie."