FAQ

Rompslomp (administratie, onderhoud, enzovoort)

Welke onderhoudswerken moet ik doen?

Brusol verzorgt uw installatie gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst. U geniet dus zorgeloos van uw zonnepanelen! Geen onderhoudskosten, geen monitoring en geen kosten in geval van schade (tenzij u zelf op onze panelen begint te kloppen natuurlijk).

Welke administratie is er aan mijn aanvraag verbonden?

Ons team staat paraat om zich over alle administratie te buigen. We nemen deze integraal op ons. Praktisch gaat het zo: we bekijken in detail uw dak, we komen bij u langs en overlopen samen het contract, we plannen samen de volgende stappen in, en de hele achterliggende papierwinkel nemen we op ons.
Wij nemen ook de nodige stappen met een onafhankelijke inspecteur om het conformiteitscertificaat te verkrijgen en met Sibelga voor de bestelling van de bidirectionele meter.

Wat komt er kijken bij de installatie?

Absoluut niets (u moet wel even de deur opendoen voor onze installateurs, voor de keurder en voor de mannen van Sibelga die uw meter komen vervangen). Nadat de installatie bij u is geplaatst (dat gebeurt doorgaans op 1 dag), garanderen wij gratis monitoring, onderhoud en verzekering van de gehele installatie. 24u/24u en 7/7 wordt de productiviteit van uw installatie gemonitord via ons eigen monitoringsysteem, samengevat in het Brusol maandrapport dat u ontvangt. Alsook in uw "MyBrusol" account

Hoe vaak moet ik mij beschikbaar houden?

De productiviteit van uw installatie wordt 24/7 gemonitord via ons eigen monitoringsysteem.
Jaarlijks onderhoud is dus niet nodig. Als ons monitoringsysteem een storing aangeeft, zullen wij contact met u opnemen om de installatie te controleren.

Moet ik die panelen elk jaar schoonmaken?

Neen, zelf reinigen is in principe niet nodig. Door de schuine opstelling van de panelen en de afwerende laag, reinigen de panelen grotendeels zichzelf. Bovendien valt er in België ruim  voldoende neerslag zodat er geen extra reiniging moet gebeuren. Bij identificatie van een opvallende daling in opbrengst, plannen we een onderhouds- en reinigingsmoment in.

Moet ik mijn energieleverancier of andere partijen op de hoogte brengen?

Na uw afspraak met Sibelga om de meter te vervangen, uw afspraak met ons voor de installatie en uw afspraak met de onafhankelijke controleur voor het certificaat, wordt uw energieleverancier automatisch door Sibelga verwittigd.

Sinds 2020 is er een verplichting van milieubijdrages in het Gewest. Wat is dat precies?

Klopt, er is een verplichte en wettelijke milieubijdrage op zonnepanelen die op daken in het Gewest gebouwd worden (dat is zoals er ook een milieubijdrage is op batterijen en elektrische apparaten). EnergyVision is sinds lang aangesloten bij PV Cycle, de vereniging die instaat voor de recyclage van zonnepanelen. Dat betekent dat deze milieubijdrage automatisch betaald wordt door EnergyVision. Twee voordelen voor de Brusol-klanten: u bent wettelijk volledig in orde (want de milieubijdrage is door ons betaald) én als u de zonnepanelen ooit van uw dak laat halen, worden deze kosteloos verwerkt en gerecycleerd: geen verrassingen voor u, geen taksen of boetes, en u moet er al helemaal niet mee naar het containerpark!

Kan ik de zonnepanelen overkopen zodat ik zelf eigenaar word?

Het is eenvoudiger dat Brusol eigenaar blijft, maar het is inderdaad mogelijk om de installatie over te kopen. De prijsformule daarvoor staat vermeld in de overeenkomst.

Kan ik de overeenkomst ontbinden?

U kunt kosteloos de overeenkomst annuleren tot 14 dagen na ondertekening. Na deze periode en met de reeds geplaatste installatie betaalt u ons, zoals vermeld in de overeenkomst, een verbrekingsvergoeding (die het verlies van de groene certificaten voor de resterende tijd en de demontage dekt).

Wat gebeurt er na de duurtijd van het contract met de installatie?

Na 30 jaar wordt u eigenaar van de installatie. Na 30 jaar hebben de panelen  nog een rendement van minstens 80%. Zo kan u nog vele jaren genieten van de productie.

Moet ik mijn verzekeraar informeren over uw zonnepanelen?

Ja, het is belangrijk om aan uw verzekeraar een kopie te bezorgen van de getekende Brusol-overeenkomst, zodat deze op de hoogte is. Let wel, wij zijn eigenaar van de installatie en betalen een verzekering voor de gehele installatie. Uw verzekeringspremie zal dus in principe niet worden verhoogd. Wel kunnen we dit niet garanderen daar dit verschilt van verzekeraar tot verzekeraar en wat er juist allemaal is opgenomen in uw polis.

Wat gebeurt er met mijn installatie als ik verhuis?

Als u verhuist maar eigenaar blijft, profiteert uw huurder van de panelen.
Als u verhuist omdat u gaat verkopen, is het noodzakelijk dat u ons de gegevens van de nieuwe eigenaar geeft voordat u de akte ondertekent. Op die manier kunnen wij contact opnemen met de nieuwe eigenaar om hem op de hoogte te brengen van de voorwaarden van de overeenkomst.

De besparing

Hoeveel gaat dit mij opleveren?

Uw energiefactuur zal ongetwijfeld dalen. Klik hier om een schatting te maken.

Maar wat als er straks taksen komen, zoals accijnzen of heffingen of andere zaken?

Het Brussels Gewest heeft al meermaals formeel bevestigd dat deze er niet komen (zolang ze hun milieudoelstellingen niet halen, zal dat ook niet gebeuren natuurlijk). Maar wat voor u nog veel belangrijker is: als er ooit taksen komen op uw installatie, dan zijn die voor ons. Dat komen we samen overeen en staat in ons contract gebetonneerd.

Hoe kan ik meer besparen met mijn zonnepanelen?

Hoe meer u gebruik maakt van zelfconsumptie (onmiddellijk gebruik van de productie), hoe minder elektriciteit u van het net vraagt en hoe meer u bespaart. 
Daarom wordt aanbevolen om apparaten zoals wasmachines, droogtrommels en vaatwassers overdag te laten draaien wanneer de panelen produceren.

Technisch

Wat is een zonnepaneel?

Een zonnepaneel wordt in het jargon ook een ‘photovoltaïsche module’ genoemd (‘PV’). Een PV-installatie uit zonnecellen. Deze zetten zonlicht om in elektriciteit, in de vorm van gelijkstroom. Die gelijkstroom beweegt van cel tot cel, en van paneel tot paneel. Om uiteindelijk aan te komen in de omvormer.

Wat is een omvormer?

De omvormer verandert die gelijkstroom vervolgens in wisselstroom zodat de opgewekte  energie gebruikt kan worden. Elektrische toestellen werken immers enkel op wisselstroom.

Wat is een productiemeter?

Een groene meter (of productiemeter) meet de elektriciteit die door de panelen wordt opgewekt. Met behulp van een 4G-kaart die in de meter wordt gestoken, ontvangen we elke dag de productie-index. Zo kunnen wij eventuele storingen in het systeem onmiddellijk opsporen en snel actie ondernemen.

Wat is een bidirectionele meter?

In Brussel bepaalt de wet dat een meter niet achteruit mag lopen. Zonnepaneelinstallaties vereisen daarom een bidirectionele (slimme meter) om de van het net afgenomen energie en het eventueel opnieuw geïnjecteerde overschot afzonderlijk te meten. Er is dus een injectie-index (wat wordt er naar het net gestuurd) en een verbruiksindex (wat wordt er van het net gehaald).
Brusol verzorgt voor u alle administratieve procedures voor de bestelling van de bidirectionele meter bij Sibelga. En op het juiste moment nemen wij contact met u op om een afspraak met hem te maken voor het vervangen van de meter.

Welke zonnepanelen en omvormer gebruiken jullie?

Klik hier om onze producten meer in detail te leren kennen.
Onze zonnepanelen staan garant voor een topopbrengst. Enkel zo verdienen wij onze investering terug. Het is simpel: als onze producten niet kwalitatief zijn, produceren ze geen stroom, bespaart u niets, genereren wij geen certificaten én zijn wij onze investering dus kwijt.

Wekken de zonnepanelen ook stroom op als het bewolkt is?

Jazeker! Een zonnepaneel produceert stroom van zodra er licht op valt, ook diffuus licht dat door de bewolking komt. Hoe meer licht er op valt, hoe beter uiteraard, maar ook tijdens bewolkte momenten, wekken zonnepanelen energie op (zij het veel minder dan op een zonnige zomerdag).

Werken de zonnepanelen ook als het vriest?

Absoluut. Zodra er licht op de panelen valt en ze niet besneeuwd, beregend of bedauwd zijn, dan functioneren zonnepanelen gewoon. Ook in de winter en bij lage temperaturen (zij het veel minder dan op een zonnige zomerdag).

Zijn zonnepanelen bestand tegen hagel en storm?

Onze zonnepanelen zijn bestand tegen vrij extreme condities. Bovendien installeert Brusol  zonne-installaties volgens de regels van de kunst wat het risico op schade door extreme weersomstandigheden verder verkleint.

Hoelang duurt een installatie?

Tenzij het om een zeer grote installatie gaat, is een installatie normaal gesproken in 4 uur klaar. Wij vragen u echter om de hele dag van de installatie beschikbaar te zijn, aangezien wij meerdere installaties op één dag uitvoeren, kunnen wij niet het exacte tijdstip bevestigen waarop wij bij u thuis zullen aankomen.

Moet ik logistiek iets voorzien?

Om de aansluiting op het elektrische paneel en de omvormer te vergemakkelijken, raden wij u aan en danken wij u bij voorbaat voor het vrijmaken van de toegang voordat onze installateurs arriveren.

Is mijn dak geschikt voor zonnepanelen?

Na uw (vrijblijvende) inschrijving zullen wij uw dak analyseren aan de hand van satellietbeelden. 
Indien wij niet het minimum aantal zonnepanelen kunnen installeren dat nodig is om onze investering terug te verdienen, zullen wij u een e-mail sturen met de reden voor het sluiten van uw aanvraag.
Indien wij daarentegen van mening zijn dat wij voldoende panelen kunnen installeren, zullen wij contact met u opnemen om alles uit te leggen.

Kan ik met mijn zonnepanelen onafhankelijk worden van het net?

Nee, de zonnepanelen werken alleen als het helder is, d.w.z. als het dag is. s Avonds en wanneer het lichtniveau te laag is, wordt alle verbruikte kWh aan het net onttrokken.

Over de Brusol-formule

Hoe is dit mogelijk? Wat zijn groenestroomcertificaten (“GSC”)?

Brusol legt gratis panelen en verdient zijn investering terug via groenestroomcertificaten (GSC) en via de stroom die we naar onze elektrische laadpalen sturen. 

Wat zijn dat, die certificaten?

Wel, wanneer men in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest investeert in groene stroom (en dus de CO2 uitstoot vermindert), dan krijgt men dergelijke certificaten. In Vlaanderen en Wallonië is dat GSC-systeem sterk verminderd, maar in Brussel blijft het van kracht. Brusol verkoopt deze certificaten op de markt aan energieleveranciers. Dit laat ons toe om de installatie gratis bij u te plaatsen.

U ontvangt dus 100% gratis stroom met 0% investering en draagt uw steentje bij aan het milieu. Makkelijk toch?

Wie komt in aanmerking?

Onze gratis zonnepanelen zijn beschikbaar voor alle eigenaars van woningen in het Brussels Gewest.

Na uw inschrijving controleren wij uw dak met satellietbeelden en nemen wij contact met u op om u te informeren over de haalbaarheid.

Hoe bekwaam zijn jullie?

Brusol is een project van EnergyVision, marktleider in het Brussels Gewest en actief op de internationale markt via kantoren in China en Marokko.
Met Brusol kiest u voor ontzorging, hoge kwaliteit en oprecht respect voor de klant gedurende de hele looptijd van de overeenkomst. Dit alles zonder ook maar één euro te hoeven betalen voor de installatie!

Wanneer is mijn dak geschikt?

Natuurlijk moeten we met een aantal zaken rekening houden vooraleer we de installatie bij u plaatsen. We installeren zowel op platte als op schuine daken. Dit in oostelijke, zuidelijke en westelijke oriëntatie.

Het is belangrijk dat uw dak schaduwvrij is. Een schoorsteen, velux, ramen, bomen of een hoog gebouw verderop in de straat behoren tot de veelvoorkomende obstakels. Tenslotte moeten we zeker zijn van de goede staat van uw dak. Kijk hier of uw dak geschikt is!

Wat is de 'fast track' van Brusol?

Via de 'fast track' van Brusol kunt u in een versneld traject terecht komen. Na het invullen van uw gegevens op onze contactpagina kunt u kiezen voor 'fast track'. Op die manier kunt u per direct een afspraak boeken in onze showroom in Brussel (Laarbeeklaan 74, 1090 Jette). Daar krijgt u van onze technische experten een uitgebreide uitleg. We gaan samen met u door alle details van het contract. U kunt ter plaatse het contract ondertekenen, of u doet dat rustig nadien als u thuis bent.

Indien uw dak toch niet in aanmerking komt voor gratis zonnepanelen dan brengen we u op de hoogte en annuleren we de afspraak.

De kosten

Moet ik tijdens de looptijd van de overeenkomst met Brusol kosten dragen?

Wij nemen alle kosten (installatie en materiaalfouten zoals de omvormer) en het onderhoud tijdens de looptijd van de overeenkomst voor onze rekening. U profiteert van het eigenverbruik van de zonnepanelen vanaf de eerste dag en gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Heb ik kosten voor er panelen op mijn dak komen?

Neen, op geen enkel moment en op geen enkele manier. Onze experts analyseren uw dak volledig gratis aan de hand van satellietbeelden. We laten u weten of uw dak geschikt is voor een installatie. Dit hangt af van oppervlakte, oriëntatie en omgevingsfactoren. Wanneer uw dak geschikt is, komen onze mensen langs voor een technisch bezoek. De ideale gelegenheid om al uw vragen te beantwoorden. Dit alles kost u helemaal niets.