Zonnepanelen
Mobility

Brusol rolt netwerk van duizend laadpunten uit in het Brussels Gewest

JETTE, 15/09/2021 – Sinds de zomer van 2018 plaatste Brusol gratis zonnepanelen voor meer dan 3.500 Brusselse gezinnen en KMO’s. Sinds 2020 verkoopt Brusol ook 100% groene, 100% Brusselse energie, maar samen met de verhuis naar een nieuwe hoofdzetel in Jette, lanceert Brusol zich nu ook in elektrische mobiliteit. De komende maanden plaatst het duizend laadpunten in het Brussels Gewest, kunnen klanten gratis rijden met elektrische deelwagens, en kunnen alle Brusselaars via crowdlending mee participeren in de energietransitie. De snelladers die Brusol aan zijn eigen hoofdzetel plaatste – meteen de twee snelste laadpalen van het Gewest – laden wagens op in minder dan tien minuten. Vicepremier Vincent Van Peteghem, Brussels Minister van Financiën Sven Gatz en staatssecretaris Barbara Trachte trapten vanmiddag alles op gang.

Vicepremier Vincent Van Peteghem bracht vandaag de belangrijkste actoren in de energietransitie samen op de nieuwe hoofdzetel van Brusol (EnergyVision). De thuiskomst van Brusol in Jette werd er plechtig gevierd, maar ook werden de snelste laadpalen van het Gewest ingehuldigd: zodra de Brusol snelladers (350 KW) operationeel zijn (naar verwachting begin oktober), zal men op minder dan tien minuten een elektrische wagen kunnen opladen. De twee snelladers zijn het pronkstuk van een compleet laadplein met een twintigtal laadpalen. Alle palen functioneren op groene, Brusselse energie.

Tijdens een rondetafelgesprek wees Van Peteghem op het belang van (semi-)publieke laadpalen om straks elektrische mobiliteit mogelijk te maken. Aan tafel zaten ondermeer Raphaël Lefere (CEO van netbeheerder Sibelga), Sven Gatz (Brussels Minister van Begroting) en Barbara Trachte (Staatssecretaris van Economische Transitie).

Barbara Trachte van haar kant herhaalde het belang van semi-openbare en off-street laadstations in de strategische visie van Brussel. Daarnaast onderstreepte Trachte het belang van initiatieven van spelers als Brusol en verwelkomde de versnelling van de installatie van laadstations in Brussel.

Gratis laadpalen

Brusol volgt de logica van semipublieke laadpleinen volledig en rolt een netwerk van laadpalen uit volgens dezelfde formule als het eerder met zonnepanelen deed: 100% gratis plaatsing, in ruil voor exploitatie. Er komt geen enkele overheidssteun, subsidie of groene stroomcertificaat aan te pas. Het gaat als volgt: Brusol plaatst laadpalen op parking bij klanten, zowel deze klanten als externe chauffeurs kunnen tegen vaste prijzen hun wagen laden, en alle gebruikte stroom zal 100% groen en 100% Brussels zijn. Brusol hanteert daarbij vaste maximumprijzen: 0,20 EUR / kWh bij de gewone laadpalen, 0,40 EUR / kWh voor de ultrasnelladers.

Minister van Energie Alain Maron last minute verstek wegens een crisisvergadering over de Brusselse coronasituatie maar volgde het event van nabij op. “De ondersteuning van minder vervuilende voertuigen is een krachtige hefboom die het Gewest moet gebruiken om onze lucht schoner te maken en de klimaatdoelstellingen te halen. Daarom hebben wij ons het ambitieuze doel gesteld om tegen 2035, naast particuliere laadpunten, 11.000 openbaar toegankelijke oplaadpunten in onze stad te installeren. Om deze doelstelling na te komen zal de installatie van semi-publieke en off-street oplaadstations cruciaal zijn. Om dit te kunnen realiseren, zullen wij nauw moeten samenwerken met alle relevante actoren en een duidelijk wetgevingskader vaststellen. Ik ben verheugd over dit initiatief van Brusol, dat aantoont dat onze inspanningen vruchten afwerpen”, aldus Maron.

Ook Raphaël Lefere, CEO van Sibelga, was enthousiast. Lefere: “Sibelga is als netbeheerder betrokken bij elektrische mobiliteit en verheugd over de ambitie van Brusol Mobility om laadpalen te installeren. Dit is een geweldig initiatief dat de doorbraak van elektrische voertuigen zal helpen versnellen en er tegelijk voor zal zorgen dat Brussel een voorbeeld wordt van geslaagde energietransitie.”

Op de groepsfoto vooraan: Barbara Trachte (Secretary of State for Economic Transition- Brussels Capital Region), Maarten Michielssens (Group CEO  – EnergyVision), Vincent Van Peteghem (Minister of Finance – Belgium), Sven Gatz (Minister of Finance & Budget – Brussels Capital Region)
Op de groepsfoto links van achter naar voor: Maqsud Bilal – (Chairman of the Board – EnergyVision), Karel De Gucht (Non-Executive Director – EnergyVision), Ivan Vertenten (CEO – Belfius Lease), Raphaël Lefere (CEO – Sibelga), Hassan Mourhit (CEO EnergyVision Morocco & Co-founder EnergyVision).
Op de groepsfoto rechts van voor naar achter: Meghan Richil (Brusol Manager – EnergyVision), Karel Vanderputte (SME & Funded Solutions – Credendo), Didier Beauvois (Head of Corporate Banking – BNP Paribas Fortis), Eva Wirtz (Head of Business Banking  – Triodos), Franc Bogovic (Deputy CEO  – Finance & Invest Brussels).

Gratis deelwagens

Brusol stelt ook gratis elektrische deelwagens ter beschikking van zijn vierduizend klanten. Op die manier betrekken ze meer mensen bij de transitie naar groene mobiliteit.

“Het ondersteunen van innoverende economische modellen die rekening houden met onze planeet is een van de ankerpunten van het economisch beleid dat de Brusselse regering wil voeren. Het vergemakkelijken van de productie van groene energie in de particuliere sector of het bijdragen tot het koolstofvrij maken van onze mobiliteit behoren tot onze prioriteiten. Ik ben verheugd dat een instrument als de Proxi-lening, dat het spaargeld van de burgers mobiliseert, kan worden gebruikt om deze doelstellingen te bereiken”, aldus Barbara Trachte.

Meghan Richil, Brusol Manager: “Toen ik in 2018 de lancering van Brusol mee opstartte, hadden we amper zonnepanelen gelegd in België. Toen was het een verre droom om vierhonderd klanten te kunnen bedienen. Vandaag hebben we er bijna vierduizend, en het is nog maar het begin.”

Gezinnen verdienen mee

Tot slot lanceerde Brusol ook het platform “Brusol Connect”. Brusselaars kunnen hier, tegen een vast rendement van 4,86% per jaar, mee investeren in de energietransitie in het Gewest. “Het doet me plezier vast te stellen dat Brusol Connect meedoet aan de proxileningen die het Brussels Gewest heeft uitgewerkt voor particulieren die in het gewest wonen en met hun spaargeld willen investeren in een Brussels bedrijf. Zo’n proxilening van het Brussels Gewest is dan ook voordelig voor wie er op intekent: je spaargeld kan er een interessant rendement mee halen omwille van het belastingsvoordeel. Bovendien help je zo de klimaatdoelstellingen realiseren,” zegt Brussels Minister van Financiën Sven Gatz.

Het slotwoord is voor Maarten Michielssens, CEO van EnergyVision/Brusol : “Elk jaar stappen er nieuwe klanten in het Brusol-verhaal, én elk jaar kunnen we extra lagen toevoegen aan ons model. Wat begon met gratis zonnepanelen, is vandaag uitgegroeid tot een compleet verhaal van energie en mobiliteit “as a service”. En het leukste is: zoals in alles wat we doen, staan mensen centraal in ons verhaal. Zo kunnen we iedereen meenemen in de energietransitie. Want we zijn er heilig van overtuigd: de energietransitie is voor iedereen een mooie kans, geen bedreiging,” aldus Michielssens.